Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Hoàng Thanh

Ngọc Lâm- Hoàng Thanh
3.864.401
c1hoangthanh@bacgiang.edu.vn