TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG THANH

Trưởng TH Hoàng Thanh nằm trên địa bàn thôn Ngọc Lâm, xã Hoàng Thanh. Là một ngôi trường có nhiều truyền thống dạy và học. Năm học 2013 - 2014 nhà trường đạt được nhiều thành tích trong việc bồ dưỡng học sinh giỏi và chất lượng đại trà.

Năm học 2014 - 2015 nhà trường có 406 học sinh được chia ra 14 lớp, với đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệp và số lượng giáo viên có trình độ trên chuẩn cao.